Transport og distribusjon

Sammen medvåre samarbeidspartnere skal vi leve opp til Vikeså Glassindustri sitt ordtak.

Rett glass på rett plass til rett tid!

Vår hovedleverandør Euroglass leverer til Vikeså flere ganger i uken. Spesialbygget biler leverer de over 20 tonn tunge glasstativ inn i vår produksjon og tar med seg de tomme stativene i retur, svinn og knuste ruter returneres til fabrikk for reproduksjon.

Når glasset er ferdigprodusert og pakket hos Vikeså blir det satt på lager for videre transport til kunde av
Herredsvela transport. Vikeså bruker Herredsvela transport for både lokal kjøring i Rogaland og leverander fra Oslo til Bergen.


For levering til Birkeland benytter vi Bendiks transport