Laminert glass

Laminert glass er produsert ved at to eller flere lag glass er laminert med en folie av PVB. Plastfolien gjør det laminerte glasset seigt og vanskelig å forsere. Glasset sprekker når det overbelastes, men glassplintene henger fast i folien. Dette forhindrer gjennomtrengning og minsker risikoen for kuttskader.

Laminert glass i ulike tykkelser og sjikt tilfredstiller ny betegnelser/standard NS-EN 356 fra klasse P1A – P8B. Motstand mot harde støt (P1A – P5A) og skarpe støt (P6B – P8B).